Ученици получиха награди за участие в проект за деца от социални домове

Ученици получиха награди за участие в проект за деца от социални домовеДнес, 5 ноември, министърът на здравеопазването Таня Андреева награди участниците в конкурса „Обич исемейство – от това има нужда всяко дете“, който се реализира в рамките на проект „Посока:семейство”. Целта на проекта е да се подготовят за преструктуриране домове за медико-социални грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст в 8 пилотни области: Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, Търговище, както и да се създадат условия за децата, отглеждани в институции и за тези, при които има риск от изоставяне.
При стартирането на проекта настанените деца бяха 342, а към момента броят им е 94 - като в целевата група от 0 до 3-годишна възраст попадат едва 34 деца. От 8-те домове са изведени всички деца, за които е планирано отглеждането им в семейна среда. Останали са само деца, за които като краткосрочна мярка е определено настаняването в специализираната резидентна услуга за деца с увреждания. До края на годината предстои изграждането на 7 Семейно-консултативни центъра, 3 Центъра за приемна грижа, 5 Центъра за ранна интервенция, 3 Центъра за детско психично здраве, 8 Дневни центъра, 2 Звена „Майка и бебе“, 8 Центъра за майчино и детско здраве, 9 Центъра за настаняване от семеен тип. Цел на всички тези структури е замяната на институционалния тип грижа със семейна и близка до семейната такава.
Министър Андреева поздрави учениците, които получиха награди заради участието си в проекта, за съпричастността им към проблемите на връстниците им от домовете за социални грижи.
„Здравна поща”, източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД