Сдружение "Диабет"-Стара Загора търси помощ за тест ленти и отопление на клуба

Сдружение "Диабет"-Стара Загора търси помощ за тест ленти и отопление на клубаС молба за помощ се обърнаха към "Здравна поща" членовете на старозагорското сдружение с нестопанска цел "Диабет". Сдружението съществува от 1991 г. и целта му е да приобщи болните от диабет към нормален, обществено ангажиран и социален живот, да измерва нивото на кръвната им захар, да организира лекции и семинари по проблемите на диабетно болните. Трудността на дружеството да изпълнява задачите си идва от тежкото му финансово състояние.
Членският внос от 4 лв. не успява да погаси дори сметките за ток и телефон на клуба, който се намира на ул. "Ген. Столетов" срещу АГ клиниката. Не достигат и крайно необходимите тест ленти за измерване нивото на кръвната захар.
Клубът се нуждае от компютър, телевизор и климатик, а половината от членовете са социално слаби и не могат да си осигурят средства за тест ленти и игли за убождащо устройство.
Затова болните се обръщат със зов за помощ към всички, които искат да им подадат ръка.
От сдружението вече са се обърнали към Общината, откъдето са им обещали, че ще им бъде дадена възможност да отдадат под наем съседното на клуба помещение и да прибират парите от него.
Банковата сметка на сдружение "Диабет" е в Банка ДСК - клон Стара Загора, IBAN: BG18STSA93000005734600, BIC: STSABGSF.
Вашата благотворителност ще ни помогне да посрещнем достойно Световния ден на диабетика 14 ноември и Коледните празници, се казва още в обръщението на сдружение "Диабет".
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД