Проект за млади докторанти реализират успешно в Тракийския университет-Стара Загора

Проект за млади докторанти реализират успешно в Тракийския университет-Стара ЗагораПроект за млади докторанти на стойност 193 800 лв. реализира Медицинският факултет на Тракийския университет по европейската Програма "Развитие на човешките ресурси". За една година по проекта бяха обучени 11 докторанти - редовни и свободни, специализанти и млади научни работници в три направления - биоорганична химия, молекулярна биология и полимерни биоматериали. За този срок по проекта са изразходвани 50 000 лв., като част от средствата са отишли за закупуване на лаптопи на всеки от тях, съобщи проф. Веселина Гаджева, зам.-декан на Тракийския университет и координатор на проекта.
Във висшите учебни заведения у нас все още е трудно да се обучават докторанти. Стипендиите за младите хора са ниски, едва 450 лв., а осигуряването на възможности за експериментална работа е много скъпо и университетите не могат да си го позволят. Освен това, за да пулбикуват резултатие от своята работа в престижни научни издания, докторантите трябва да платят допълнително още около 2000 лв. Затова този проект е от изключителна полза за специалистите, които се обучават по него. Те получават много добри теоретични и практически познания и стават конкурентоспособни на пазара на труда. На младите докторанти е била осигурена възможност да представят безплатно научните си доклади в Чехия и Лисабон. Също безплатно те са били публикувани.
Една от целите на реализацията на проекта е защитилите докторантура млади хора да бъдат привлечени на работа в Тракийския университет. За тях това е възможност за научен растеж в бъдеще и отличен старт в кариерата. Една от докторантките - Кони Иванова, която е от Македония, предстои да се яви на конкурс за асистент в университета.
„Здравна поща”, Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД