НЗОК улеснява болните от диабет

НЗОК улеснява болните от диабетНационалната здравноосигурителна каса променя режима на предписване и отпускане на конвенционални (човешки) инсулини и улеснява болните от захарен диабет, които се лекуват с тях, съобщиха от институцията. Вече няма да е необходимо да се издават и утвърждават протоколи IC на задължително здравноосигурените лица с тази диагноза.
Промяната изисква започването на терапия с конвенционални инсулини, както и терапията след промяна на терапевтичната схема, задължително да се извършва след преглед от специалист ендокринолог.
На общопрактикуващия лекар следва да се представя медицински документ от извършени прегледи (амбулаторен лист, епикриза) с назначената терапия - вид и доза на конвенционалния инсулин. Корекция на терапията и на съответната доза да се извършва само от специалист ендокринолог или детски ендокринолог.
При наличие на утвърдени действащи протоколи за конвенционални инсулини ще се издава рецептурна бланка образец МЗ-НЗОК №5 или №5А в съответствие с вида и дозите конвенционални инсулини, посочени в протокола. Аптеките - договорни партньори на НЗОК, след 01.10.2013 г., ще изпълняват рецептите и няма да изискват от пациентите протоколи. За лицата, при които има назначена терапия и вече са издадени протоколи, за остатъчния период на валидност на протокола не се налага извънреден преглед или консултация с ендокринолог, допълват още от НЗОК.
Задължително здравноосигурените лица с поставена диагноза Неинсулинозависим захарен диабет (МКБ Е11), на които за първи път е назначена терапия с конвенционални инсулини, отпускани без протокол, имат право да получават глюкомер и съответно тест-ленти за него. Това ще става по преценка на специалиста, с предписване на втората рецепта. Лекарят задължително ще се съобразява с наличието на предходно предписване и отпускане на конвенционални инсулини, което ще се удостоверява с вписване в „Рецептурна книжка на хронично болния“.
НЗОК е заплатила на аптеките 12 902 342 лв. за конвенциални инсулини за първите шест месеца на 2013 година, съобщават още от касата.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД