Повече пари за спешна помощ в бюджет 2014

Повече пари за спешна помощ в бюджет 2014Реформата в спешната помощ е е на първо място сред задачите, които Министерството на здравеопазването трябва да свърши до края на годината. Това заяви министър Таня Андреева. Почти сме готови с концепцията, която разработване с колегите от системата. В нея ще има промени на условията на труд, в начина за придобиване на специалност на лекарите, работещи в спешната помощ, а с Националното сдружение на общините в България разработваме карта на филиалите.
Наистина само общините могат да дадат отговор от какво има нужда по места. Особено в общините, в които през последните 4 г. се закриха 14 лечебни заведения и това силно влошава достъпа и навременността на медицинската помощ там. Второ - имаме одобрението на премиера и на финансовия министър в бюджета на министерството за 2014 г. да залегне ресурс за обновяване на базата на спешната помощ (като апаратура и като условия в центровете), за повишаването на заплатите на екипите поне с 10% (ако реализираме икономии, може да ги вдигнем и с още 10%) и се надявам да останат пари и за обновяване на автопарка, казва министър Андреева.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД