Набират документи за потребители на услугата „Личен асистент”

Набират документи за потребители на услугата „Личен асистент”От 13 септември в Община Стара Загора започва поредното набиране на документи за потребители на услугата „Личен асистент”, която се предоставя в рамките на проект „Помощ в дома за лица с увреждания“, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“.
Проектът предвижда назначаване на 36 лични асистенти, всеки от които ще полага грижи за минимум двама потребители. От старта на проекта през февруари 2013 г. документи са подали 116 кандидати за лични асистенти и 103 кандидати за услугата. До момента са назначени 35 лични асистенти, които обслужват 71 потребители.
За потребителите се предоставят три вида социални услуги в домашна среда - лична помощ, социална подкрепа и социално включване, комунално-битови услуги, съобразно индивидуалните им нужди, на основание извършена социална оценка на потребностите от почасови грижи. Един „Личен асистент” обслужва минимум двама потребители в рамките на 8 часов работен ден, при 5-дневна работна седмица.
Поради наличие на свободни места се налага ново набиране на документи на кандидат-потребители.
Кандидатите за потребители трябва да бъдат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, включително и деца, които отговарят на следните изисквания:
Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;
Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.
Подборът на новите потребителите на социалните услуги ще се извърши на база изготвени оценки на потребностите от почасови услуги от Дирекция „Социално подпомагане“.
Документи се подават всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ча.от 13 до 20.09. включително в Центъра за информация и услуги в сграда на Общинската администрация. Допълнителна информация, както и необходимите документи са публикувани на сайта на Община Стара Загора.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД