Нарастващи възможности за работа в здравеопазването

Това показват резултатите от последните анализи на Европейската комисия

Нарастващи възможности за работа в здравеопазванетоЗасилващото се търсене на работна ръка в сектора на здравеопазването се потвърждава от последния Европейски монитор на свободните работни места (EVM), публикуван от Европейската комисия. Заетостта в здравния сектор в ЕС е нараснала с почти 2 % на годишна основа между 2008 г. и 2012 г. Това се дължи на съчетание от фактори - застаряващо население, напредък в областта на технологиите и леченията, очаквания на хората за по-качествени услуги и обръщане на по-голямо внимание на профилактиката. През 2012 г. почти 1 милион души са били наети на работа в сектора на здравеопазването.
В доклада се отбелязва също, че на редица страни може да се наложи да се справят с предизвикателството на застаряваща работна ръка в здравния сектор.
Например повече от 40 % от здравните работници в България и прибалтийските държави са на възраст между 50 и 64 години, което е значително над средното за ЕС равнище. Значението на здравния сектор за създаването на работни места в Европа бе подчертано в пакета от мерки за заетостта от април 2012 г. на Комисията, който включваше Работен документ на службите на Комисията относно план за действие за работната сила в сектора на здравеопазването в ЕС.
В този сектор са заети пряко около една десета от работещите в ЕС, като на Германия и Великобритания се падат близо 60% от всички здравни работници в ЕС-27, показва Европейският монитор на свободните работни места.
Професиите в сектора на здравеопазването са сред „най-проблемните професии“ в Европа, където попълването на свободните работни места е трудно, сочи Докладът за незаетите работни места и наемането в Европа за 2012 г. на Европейската комисия.
Според анализ на основните тенденции по отношение на медицинските сестри и акушерките в Панорама на уменията в ЕС съчетание от фактори допринася за несъответствието между търсене и предлагане: недостатъчен брой обучени медицински сестри, конкуренция за медицински сестри в световен мащаб, значително търсене на заместници, тъй като все повече медицински сестри и акушерки наближават пенсионна възраст, има високи равнища на отпадане от професията, ниско заплащане и тежки условия на труд.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД