Въвеждане на международни стандарти в здравеопазването иска БТПП

Въвеждане на международни стандарти в здравеопазването иска БТППБългарска търговско-промишлена палата (БТПП) съветва заинтересованите страни да обърнат внимание на предимствата, които предлагат стандартите GS1 за здравеопазването и да преминат към тяхното използване. Като официален представител на България в Международната организация GS1, Палатата е готова да предостави необходимата информация и да съдейства с консултации и обучение на експерти по въпроси, свързани със стандартите GS1.
Във връзка с обсъждането на  Националната здравна стратегия 2014 - 2020 БТПП излезе със становище, че използването на добри практики и международно утвърдени стандарти е добър инструмент за решаване на редица проблеми в здравеопазването в България.
В тази връзка въвеждането на стандартите GS1 ще допринесе допринасе за подобряване на интеграцията между болниците, аптеките и институциите, свързани със здравеопазването, както и на връзките между лични лекари, специалисти, лаборатории, болници, аптеки. Освен намаляване на разходите и оптимизиране на процесите за всички участници, прилагането на стандартите GS1 води до повишаване на прозрачността - от производителя до пациента.
Посочената в Стратегията приоритетната област въвеждане на интегрирана национална информационна система и електронно здравеопазване е свързана с използването на нови технологии и стандарти. БТПП препоръчва прилагането на утвърдените в световен мащаб стандарти на системата GS1, които включват уникална система за автоматична идентификация и маркиране на продукти, логистични единици, услуги, локации и др. Тази единна система създава предпоставка за електронен обмен на данни и стандартизиране на електронните съобщения.
GS1 работи в сътрудничество с международни организации, държавни органи, асоциации, производители и болнични заведения, сред които Европейската комисия, Министерства на здравеопазването, Асоциацията на европейската индустрия за медицински технологии, Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации и др. В много страни използването на идентификацията на лекарства и медицински инструменти по стандартите GS1 е въведено със закон.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД