Шефът на НЗОК д-р Румяна ТОДОРОВА: Големият брой болници показва, че нещо в системата не е наред

Шефът на НЗОК д-р Румяна ТОДОРОВА: Големият брой болници показва, че нещо в системата не е наредСпоред мен да търсим има ли надписване не е най-важният проблем на болниците в момента. По-скоро трябва да си отговорим на въпроса дали ограниченият достъп до извънболничната помощ не натоварва болниците. Когато на лекаря са свършили направленията за допълнителни консултации и изследвания, единственият начин, по който той може да помогне на пациента, е да го вкара в болница.
Другият вариант е, да го накара да си плаща. Когато балансът между извънболничната и болничната помощ се наруши, разбира се, че ще има изкривяване. А то с годините се задълбочава. Така директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова коментира разисквания от години проблем с надписването на дейности в българските болнични заведения.,“
По отношение на броя болници д-р Тодорова коментира: Самият факт, че се разкриват толкова много болници, говори, че в системата нещо не е наред. Световната банка препоръчва болниците да се окрупняват, броят им да се намалява. Не съм съгласна с твърдението, че конкуренцията определя коя от тях да бъде предпочетена от пациента, че тя ще отчита повече дейност за сметка на други непредпочитани. Поне на този етап не се виждат непредпочитани болници. Всички са пълни и са употребили ресурса си. Редно е и у нас болниците да се окрупнят, да има големи, модерни лечебни заведения. При него няма да се налага на малка територия да имаме 3-4 ядреномагнитни резонанса, скенери и т.н. високотехнологична и скъпа апаратура. Крайно време е да заговорим за качество на болничната помощ, досега се говори само за количество. Според шефката на касат НЗОК трябва да постави критерии за сключване на договори само с онези болници, които отговарят на изискванията за качество.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД