Без трудов договор за специализантите по „Нови възможности за лекарите в България“

Без трудов договор за специализантите по „Нови възможности за лекарите в България“Минитерството на здравеопазването предлага отпадане на изискването за наличие на трудов договор на специализантите, кандидатстващи за финансиране с евросредства по проекта „Нови възможности за лекарите в България“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ с промени в Наредба 34.
Според промените, остава единствено изискването за наличие на договор за обучение. 
Между предложенията е още и разширяване на кръга на специализантите, които могат да кандидатстват за финансиране на обучението си с евросредства, като към тях се включват и специализанти по дентална медицина.
Освен това се създава възможност за специализантите платено обучение да продължат специализацията си на места, финансирани от друг източник, при наличието на незаети места.
От МЗ очакват предложените промени да доведат до увеличаване на броя на кандидатите за финансиране на обучението им за придобиване на специалност със средства по проекта.
Проектът е качен на страницата на здравното ведомство за обществено обсъждане.
"Здравна поща", източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД