Необходимо е преосмисляне управлението на специализираните болници по рехабилитация

Това каза здравният министър д-р Таня Андреева в Кюстендил

Необходимо е преосмисляне управлението на специализираните болници по рехабилитацияТрябва да се преосмисли политиката на управление на специализираните болници по рехабилитация в посока тяхната децентрализация. Тази позиция изрази министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева при посещението си в град Кюстендил, където се запозна с дейността на „Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс“ ЕАД (СБР-НК), филиал Кюстендил. Според министъра възможностите за децентрализация са три – лечебните заведения да бъдат пререгистрирани като самостоятелни търговски дружества; собствеността им да се подели между държавата и съответните общини; или собствеността им да бъде прехвърлена изцяло на общините.
По повод управлението на 14-те санаториума от СБР-НК ЕАД д-р Андреева каза: „В днешно време е твърде трудно да се управлява едно лечебно заведение, мога да си представя какво е да се управляват 14 такива. В известна степен тези лечебни заведения трябва да имат своята самостоятелност”. Според министъра трябва да се даде възможност на  всяко едно от тези лечебни заведения да реинвестират своята печалба, при добро управление, което в момента не се случва. Д-р Таня Андреева определи състоянието на санаториума в Кюстендил като плачевно и отбеляза, че ако в бюджета на МЗ бъдат намерени резерви, лечебното заведение ще получи 600 хил. лв. за ремонт, които са обещани при предишното управление.
Министърът на здравеопазването отбеляза, че страната ни е богата на природни ресурси, които биха могли да се използват за развитие на туризма, а в момента тези възможности се пропускат. Затова, според нея, балнеологията и рехабилитацията в България трябва да бъдат сред приоритетите на страната ни.
"Здравна поща", източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД