БЛС предлага на МЗ да се преустановят уволненията в болниците

БЛС предлага на МЗ да се преустановят уволненията в болницитеВъв връзка с конкретни запитвания към БЛС, свързани с някои кадрови промени от страна на МЗ, както и във връзка с възникналите през последните дни реакции в някои болнични заведения, ръководството на БЛС смята, че не е в правомощията на съсловната организация да се занимава с кадрови проблеми, независимо къде и от кого се инспирират. Дотолкова, доколкото в съответните лечебни заведения работят лекари, чиито интереси БЛС представлява и те в някаква степен са зависими от ръководните кадрови движения, Българският лекарски съюз отправи към министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева няколко основни предложения:
На първо място - да се преустановят на този етап всякакви уволнения и назначения в болниците. Да се изготви наредба за избор на ръководните постове с конкурс, като се определят ясни и точни критерии и изисквания за заемане на съответните длъжности.Да бъде заложено изрично, че те могат да се освобождават само при неизпълнение на ангажиментите, поети при конкурса, или несправяне с работата по конкретни показатели. Така смятаме, че ще се предотвратят т.нар. „политически чистки”.
Да не се приемат препоръки от никакви политически партии, лица или организации за назначаване на ръководни кадри в здравеопазването.
Единият член на Борда на директорите да бъде представител на МЗ, съотв. на общините, в зависимост от позицията на принципал, а вторият член да се избира от колектива на съответното лечебно заведение.
БЛС изразява категоричното си становище за ненамеса на политиката в лечебните заведения. Това е територия единствено на здравеопазването, а не място за правене на политика, дори тя да е добра. В няколко свои медийни изяви през последните дни, председателят на БЛС д-р Цветан Райчинов изрази нееднократно тази позиция.
„Здравна поща”, източник: БЛС

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД