ЕС ще следи за три нови фармацевтични вещества в повърхностните води

ЕС ще следи за три нови фармацевтични вещества в повърхностните води12 нови вещества ще бъдат добавени в списъка на ЕС с рискови за водната среда съставки с новите правила, приети от депутатите във вторник. Към списъка с нови замърсители за първи път ще бъдат включени и три фармацевтични вещества.
Политиката за водите е дългосрочна. Нашите граждани трябва да имат достъп до чиста вода под всякаква форма. За съжаление, изследвания показват, че все още ни предстои работа до постигането на добър статут по отношение на химикалите в околната среда, особено що се касае до повърхностите води.
Стандартът за качество на околната среда в новата директива включва 15 нови вещества, избрани след внимателно съгласуване със заинтересованите страни, заяви докладчикът Рихард Зебер от австрийската ЕНП. Споразумението, постигнато със Съвета, бе подкрепено с 646 гласа „за”, 51 „против” и 14 „въздържал се”. Проектът за законодателство отчита рисковете за водата, свързани с трите фармацевтични вещества (17 алфаетилестрадиол, 17 бета-естрадиол и Диклофенак) и изисква от Комисията да предложи стратегически подход за фармацевтичните продукти в акваторията като цяло.
За веществата, които се добавят сега, ограничението за максимална концентрация във водата ще бъде в сила от 2018 г. Целта е постигане на по-добър статус за веществата до 2027 го. До 2018 г. страните членки трябва да представят и допълващи програми с мерки пред Комисията.
Ревизираните нива на вещества, които са вече част от стандарта за качество, трябва да бъдат включени от страните членки в плановете за речните басейни през 2015 г., като целта е постигането на по-добър статус до 2021 година.
От 2000 г. Рамковата директива за водите е основният стратегически инструмент срещу замърсяването на водата. Списъкът се обновява на всеки 4 години.
Стандартът за качество на околната среда определя максимално допустимата концентрация на определен замърсител или група от замърсители във водата, утайката (всяка съставка, пренесена от водата, която се е уталожила на дъното) или биоценозата, (всички живи организми в дадена област) които не трябва да се увеличават, тъй като представляват риск за здравето на човека и природата.
Правилата изменят Рамковата директива за водите от 2000 г. и „дъщерната” ѝ директива за стандарта за качество на околната среда. Директивата бе основният инструмент за политиката за водите и за противодействие на замърсяването, включително чрез постепенно намаляване или прекратяване на емисиите на химикалите от приоритетния списък.
„Здравна поща”, източник: ЕП

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД