ЕК забранява наркотичното вещество 5-IT

ЕК забранява наркотичното вещество 5-ITВ навечерието на Международния ден за борба със злоупотребата с наркотици и незаконния им трафик Европейската комисия предложи на 25 юни забрана на 5-IT, синтетично вещество със стимулиращи и халюциногенни ефекти. Комисията поиска от държавите-членки на ЕС, да предотвратят свободното разпространение на наркотика в Европа, като вземат мерки за неговото контролиране.
Мерки за контрол на 5-(2-аминопропил) индол (известен като 5-IT) вече са въведени в поне седем държави от ЕС (Австрия, Кипър, Дания, Германия, Унгария, Италия и Швеция) и в Норвегия. Наркотикът се свързва със смъртта на 24 души в четири страни от ЕС само между април и август 2012 г.
5-IT е вредно психоактивно вещество, за което се знае, че убива, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. Призовавам държавите членки бързо да приемат предложението на Комисията за въвеждането на наказателноправни мерки във връзка с този наркотик.
Досега са били докладвани най-малко 24 смъртни случая в четири държави членки (Германия, Унгария, Швеция и Обединеното кралство), при които наличието на наркотика 5-IT е било установено в проби, взети след смъртта, самостоятелно или в комбинация с други наркотични вещества. Регистрирани са били още 21 интоксикации вследствие на употребата на това ново психоактивно вещество, които не са завършили фатално.
Чрез приетото на 25 юни предложение на Комисията ще се забранят производството и продажбата на 5-IT, като бъдат въведени наказателни санкции в цяла Европа. Сега правителствата на държавите - членки на ЕС, трябва да решат дали да въведат тези мерки, като гласуват с квалифицирано мнозинство в Съвета.
Появата на нови психоактивни вещества през последните години е с безпрецедентни темпове - през миналата година бяха обявени 73 такива вещества, което е три пъти повече, отколкото през 2009 г.
Бързото разпространение на новите психоактивни вещества е едно от най-големите предизвикателства в политиката за борба с наркотиците. Вътрешният пазар без граници налага създаването на общи за ЕС правила за справяне с този проблем, добави заместник-председателят Вивиан Рединг. В следващите месеци възнамерявам да представя по-строго законодателство на ЕС в областта на новите психоактивни наркотични вещества, за да може Съюзът да реагира по-бързо и по-ефективно, каза тя.
Междувременно представители на около 40 организации на гражданското общество, работещи в областта на наркотиците, се срещнаха с Комисията на 24 и 25 юни, за да обсъдят как да се посрещнат новите предизвикателства в борбата с наркотиците. Форумът на гражданското общество по въпросите на наркотиците помага на Комисията с идеи по основни въпроси на политиката по отношение на наркотиците, включително начини за намаляване на търсенето на наркотици. Той участва и в международния дебат относно ефективността на глобалната система за контрол на наркотиците.
Според проучване на Евробарометър от 2011 г. новите вещества, които наподобяват ефекта на забранените наркотици, са все по-популярни, като 5% от младите хора в Европа заявяват, че са ги употребявали. Този процент е най-висок в Ирландия (16%), следвана от Полша (9%), Латвия (9%), Обединеното кралство (8%) и Люксембург (7%). Според Евробарометър във всички 27 държави - членки на ЕС, мнозинството от младите хора на възраст между 15 и 24 години смятат, че тези вещества трябва да бъдат забранени.
"Здравна поща" , i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД