Нови дирекции в здравното министерство предлага министър Таня Андреева

Нови дирекции в здравното министерство предлага министър Таня АндрееваЗдравният министър д-р Таня Андреева предлага промени в устройствения правилник на министерството, с които, според нея, ще се оптимизира работата на ведомството и ще се намали щатната численост на администрацията с 16 бройки. Сред основните поправки е създаването на самостоятелна дирекция „Здравна политика“, която ще бъде натоварена с планирането на приоритетите в здравеопазването и ще чертае визията за реформи в здравеопазването.
В мотивите си д-р Андреева отбелязва, че ясното очертаване на стратегическата визия за промени в здравната система е приоритет в работата на министерството.
Освен това министърът предлага да се структурира дирекция „Управление на медицинските дейности“, в която ще се концентрират оперативните приоритети, свързани с медицинската дейност. Самостоятелна дирекция „Бюджет и планиране“ пък ще отговаря за функциите на министерството, свързани с финансирането на здравната система.
Всички дейности, свързани с управление и изпълнение на международни проекти и програми, ще се съсредоточат в дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми“, предвижда още проектът. Сега съществуващите дирекции „Обществени поръчки“ и „Инвестиционна политика“ ще се слеят, тъй като се констатира сходство по отношение на основните им задачи, посочва още министър Андреева в доклада си към проекта.
Поправките са залегнали в проектопостановление на Министерски съвет, което е публикувано за публично обсъждане на сайта на МЗ.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД