Повече направления за специалист е разпределила НЗОК през второто тримесечие на 2013 г.

Повече направления за специалист е разпределила НЗОК през второто тримесечие на 2013 г.Направленията за специалист, разпределени от здравната каса за второто тримесечие на годината са 1 612 894, което е с 37 392 повече спрямо първото тримесечие на 2013 г. През тази седмица са отпуснати и допълнителни 465 888 лв., предназначени за медико-диагностични изследвания. Това съобщават от пресцентъра на касата във връзка с медийни публикации, според които средствата за медико-диагностични изследвания са изчерпани.
Разпределението е направено на база определените в Закона за бюджета на НЗОК за 2013 г. средства за тази цел, в размер на 178 млн. лв., като е съобразено и включването на нови за НЗОК дейности - специализиран преглед по пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“ и високо-специализирана дейност „Ехография на млечна жлеза“, антитела срещу Тереоиднатапероксидаза – Аnti – TPO и ехография на отделителна система при деца до 1 година. Отчетено е и повишаване на цените на дейностите по пакети „Образна диагностика“ и „Обща и клинична патология“, се казва в съобщението до медиите.
От НЗОК уточняват, че на първо място са обезпечени програмите за майчино и детско здравеопазване, при които са гарантирани задължителните прегледи, консултации и изследвания. Предвидени са и направления по програмите за профилактика,  диспансерно наблюдение на хронично болни и пациенти, попадащи в рискови групи. По този начин НЗОК гарантира наблюдението и лечението на групите от населението, които се нуждаят от специални грижи.
Личните лекари и специалистите могат да използват 10% допълнително над определените им за тримесечие регулативни стандарти, като те не трябва да се компенсират, напомнят от касата. Остава и възможността за надвишаване на регулативните стандарти с още 15%, които трябва да се компенсират в следващото тримесечие, а неусвоените направления от предходното тримесечие могат да бъдат усвоени през текущото.
Предвидена е и възможност при неусвоени направления за диспансерно наблюдение, те да бъдат прехвърлени за остри случаи.
Определен е и резерв в НЗОК и РЗОК, от който да бъдат отпускани допълнителни средства на личните лекари и на специалистите, ако те са заявили такава необходимост, се казва още в съобщението на НЗОК.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД