Продължава набирането на лични асистенти в Стара Загора

Продължава набирането на лични асистенти  в Стара ЗагораНа 13.06.2013 г. Община Стара Загора започва ново набиране на документи за потребители на услугата „Личен асистент”.
Тя се предоставя в рамките на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора“, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.
Проектът стартира през февруари 2013 г. За периода от 04.03.2013 г. - 15.03.2013 г. документи подадоха 92 кандидати за лични асистенти и 103 кандидат-потребители на услугата.
Проектът предвижда назначаване на 36 лични асистенти, всеки от които ще полага грижи за минимум двама потребители.
До момента са назначени 23 лични асистенти, а останалите 13 са в различни етапи на проучване. От началото на юни са назначени и двамата специалисти „Социални дейности” към създаденото „Звено за услуги в домашна среда към ДСП”, които също се финансират със средства, осигурени по проекта.
За потребителите се предоставят три вида социални услуги в домашна среда - лична помощ, социална подкрепа и социално включване, комунално битови услуги, съобразно индивидуалните им нужди, на основание извършена социална оценка на потребностите от почасови грижи. Един „Личен асистент” обслужва минимум двама потребители в рамките на 8 часов работен ден, при 5-дневна работна седмица.
Новото набиране на документи на кандидат-потребители се налага поради наличие на свободни места.
Кандидатите за потребители трябва да бъдат:
Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца, които отговарят на следните изисквания;
Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;
Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;
Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.  
Подборът на новите потребители на социалните услуги ще се извърши на база изготвени  оценки на потребностите от почасови услуги от Дирекция „Социално подпомагане“, Стара Загора. На база изготвените оценки ще се подготвят окончателните списъци на одобрените за включване в проекта потребители и на чакащите за включване.
Документи се подават всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. през периода от 13.06.2013 г. до 20.06.2013 г. включително в Центъра за информация и услуги в сградата на Община Стара Загора на адрес. Допълнителна информация за кандидатите, както и необходимите документи са публикувани на сайта на Община Стара Загора.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД