Здравният министър Таня Андреева се срещна с професионалисти по здравни грижи

Здравният министър Таня Андреева се срещна с професионалисти по здравни грижиМинистърът на здравеопазването д-р Таня Андреева днес се срещна с ръководството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В разговора участваха Милка Василева, председател на асоциацията, проф. Станка Маркова, почетен председател, както и членове на ръководството на организацията.  
БАПЗГ разчита на подкрепа от страна на министерството за решаване на най-важните въпроси на професионалистите по здравни грижи, тъй като по този начин ще се овладее тенденцията за намаляване на техния брой през последните години.
Представителите на БАПЗГ представиха комплекс от организационни и нормативни промени, насочени към издигане престижа на професията „професионалист по здравни грижи”, в т.ч. подобряване на условията на работа, заплащането и усъвършенстване на системата за продължаващо обучение и др. С цел бързото решаване на проблемите, бе направено предложение за разкриване на специална структура по въпросите на здравните грижи в системата на МЗ, която да осъществява контактите с Асоциацията и да бъде като цяло отговорна за провеждането на държавната политика в тази област. Представителите на БАПЗГ акцентираха върху необходимостта от нормативно регламентиране на системата за продължаващо обучение и кариерно развитие на професионалистите по здравни грижи.   
 Българското здравеопазване е невъзможно да функционира без професионалната работа на всичките 26 755 медицински сестри, над 3500 акушерки, близо 2700 фелдшери и хилядите други специалисти, изтъкна министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева. МЗ има волята да бъдат намерени работещи решения по поставените от тях въпроси. Здравният министър посочи, че голяма част от изложените проблеми изискват не толкова финансов ресурс, а приемане на промени в нормативната уредба, които вече многократно са обсъждани съвместно от експертите на МЗ и БАПЗГ.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД