МЗ предприема мерки за подобряване на спешната помощ

МЗ предприема мерки за подобряване на спешната помощ Министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева се срещна с ръководството на Асоциацията на работещите в Спешна помощ.  Обсъдени бяха въпроси, свързани с условията на работа, организацията и координацията на екипите, недостига на кадри, възможностите за специализация на лекарите, както и взаимодействието с тел. 112. В срещата участваха д-р Десислава Кателиева, председателя на асоциацията, както и представители на организацията от квотата на медицинските сестри и фелдшерите.
Д-р Кателиева изтъкна, че организацията на спешните медици разчита на подкрепа за намиране на работещи решения в краткосрочен и дългосрочен план. Тя приветства активната позиция на министър Андреева за промените в НК, които ще доведат до намаляване на случаите на агресия по отношение на екипите. Подчертано бе значението на подобряване на заплащането, което ще бъде фактор за стабилизиране  на системата за Спешна помощ.  
МЗ си поставя за приоритет  предприемането на ясни и конкретни стъпки за подобряване работата на всички работещи в системата на Спешна помощ, подчерта на срещата министър Андреева. Тя изтъкна, че дългосрочното решаване на проблемите в Спешна помощ е свързано с разработването на цялостна стратегия за Спешната помощ като една от приоритетните оси в цялостната стратегия за здравеопазване за следващия програмен период 2014-2020 г.  Като първа положителна стъпка за нормални условия за работа на спешните медици здравният министър посочи приетите на първо четене промени в НК. В условията на недостиг на финансови средства, МЗ планира промени, които да мотивират кадрите за работа в Спешната помощ, заяви   министър Андреева.  Предстои създаването на специална работна група в МЗ от експерти по спешна медицина, която да обсъди в детайли редица въпроси и да излезе с конкретни решения. Като следваща  важна цел МЗ си поставя осигуряването на достатъчно добри условия и възможности за развитие на кадрите в Спешната помощ по отношение на тяхното заплащане,
МЗ ще направи анализ за възможността за интегриране на ЦСМП в процеса на оказване на неотложна помощ, възложена в момента на общопрактикуващите лекари. Сега в много случаи личните лекари не оказват такава помощ, а сключват договори с медицински центрове и ДКЦ-та, отдалечени от лекарските практики. Според представители на Асоциацията,  е  целесъобразно да бъдат разкрити кабинети във филиалите, които на практика обслужват неотложните пациенти.
„Здравна поща”, източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД