Блокираха продажбата на „ФЕРВЕКС” в аптеките

Блокираха продажбата на „ФЕРВЕКС” в аптекитеИзпълнителната агенция по лекарствата е блокирала продажбите на наличните партиди от лекарствения продукт „Фервекс гранули за перорален разтвор за възрастни  малина” и на „Фервекс гранули за перорален разтвор за възрастни и деца” след получени сигнали за открито нетипично замърсяване на някои партиди от лекарствения продукт. Информацията за замърсяването е подадена от Френската агенция за сигурност на лекарствата и здравните продукти чрез Международната система за бързо уведомяване, както и от фирмата-производител. Съобщава се, че при рутинни тестове на определени партиди преди пускането им на пазара е констатирано  наличие на  микроорганизма Ентерококус фециум.
Изрично се уточнява, че въпросните партиди не са влизали в продажба в мрежата.
Изпълнителната агенция по лекарствата незабавно е предприела необходимите мерки на територията на страната. Издадени са заповеди за блокиране на наличностите на лекарствения продукт в България. В рамките на 24 часа притежателят на разрешението за употреба е блокирал всички количества от търговците на едро, аптеките и дрогериите.
След направените до момента изследвания,  фирмата-производител не е открила замърсяване във вече освободени за продаване и пуснати на европейските пазари партиди от лекарствения продукт. Въпреки това, като превантивна мярка за защита на общественото здраве, фирмата-производител е съобщила, че блокира и изтегля всички количества от произведените лекарства до изясняване на причините за замърсяването.
До момента нито в Изпълнителна агенция по лекарствата, нито във фирмата производител не са получени съобщения за нежелани реакции, свързани с употребата на продукта на територията на страната.
С цел елиминиране и на най-малък риск за здравето, МЗ и ИАЛ препоръчват на гражданите като превантивна мярка да използват алтернативни лекарствени продукти според съветите на личния лекар или фармацевт.
 Микроорганизмът Ентерококус фециум е нормален   микроорганизъм в чревния тракт на човека, но изолирането му от околна среда говори за органично замърсяване. Наличието му в лекарствения продукт е недопустимо.
"Здравна поща", източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД