Санкции за над 668 000 лв. по забраната за пушене на закрити обществени места

Санкции за над 668 000 лв. по забраната за пушене на закрити обществени места1040  наказателни постановления на обща стойност 668 150 лв. са издадени през изминалата една година от въвеждането на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места. От 1 юни 2012 г. до 31 май 2013 г. регионалните здравни инспекции са извършили общо 215 207 дневни и нощни проверки в обекти в цялата страна, което означава, че всеки ден са извършвани близо 600 проверки за спазване на законовите изисквания.
Много от обектите са проверявани няколкократно за отстраняване на допуснатите нарушения. Извършвани са проверки както в работни, така и в почивни дни. Издадени са 2169 предписания и са съставени 1326 акта за констатирани нарушения.

За изминалата една година от влизането в сила на забраната, инспекторите в цялата страна са извършили 42 905 проверки в обекти за хранене и развлечение, 25 593 проверки в детски и учебни заведения, 50 715 проверки в лечебни и здравни заведения. Извършени са 63 660 проверки в други закрити обекти с обществено предназначение  - железопътни гари, автогари, банки, застрахователни дружества, административни сгради, ресторанти, автогари, обществени тоалетни, складове, театри и кино салони, СПА центрове, хотели и мотели, магазини, игрални зали, бръснарски, фризьорски и козметични салони, фитнес зали, детски ясли и градини и прилежащите територии към тях, плувни басейни, музикални школи, центрове за временно настаняване, транспортни средства, центрове за стари хора, общежития, интернет зали, офиси и др. Направени са 3708 инспекции на открити обществени места - прилежащи терени и тротоари на ОДЗ и ЦДГ, площадки за игра, спортни обекти – по време на спортни и културни прояви.

Преобладаващата част от наложените през едногодишния период актове са съставени предимно за нарушения на забраната в заведения за обществено хранене и развлечения - кафе-барове, кафе-аперитиви, барове, ресторанти, игрални зали, казина, както и на работни места.

Министерство на здравеопазването и неговите регионални структури  продължават стриктно да следят за спазването на забраните, разписани в Закона за здравето, и ще прилагат разпоредбите с цялата им строгост.
"Здравна поща", източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД