Започва прием на документи за финансово подпомагане на ин витро в Община Стара Загора

Започва прием на документи за финансово подпомагане на ин витро в Община Стара ЗагораНа 27 май  започна тазгодишният прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Общината. Тази година за целта в общинския бюджет са предвидени 40 000 лв., които са с 10 000 лв. повече от отпусканите досега средства.
Двойките и семействата с репродуктивни проблеми могат да получат финансово подпомагане един път годишно в рамките на текущата година, при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура .
Документите ще се приемат всеки работен ден от 9 ч. до 12 ч. в сградата на Община Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 107 ет. 2, ст. 216.
За да кандидатстват за финансово подпомагане, двойките трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Стара Загора през последните три години. При двойките във фактическо съжителство и при семействата, на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;
2. Кандидатите да са семейни двойки или във фактическо съжителство;
3. Кандидатите да нямат парични задължения към държавата и Община Стара Загора;
4. Да са с непрекъснати здравно-осигурителни права;
5. Да не са поставени под запрещение;
6. Да не са криминално проявени лица;
7. Да е налице доказан стерилитет, независимо с женски и/или с мъжки фактор, лечим единствено с методите на АРТ и по-конкретно IVF или ICSI.
Кандидатите трябва да представят лично или от техни упълномощени представители /с нотариално заверено пълномощно/ следните документи:
Заявление по образец;
Копие от лична карта ;
Копие от Удостоверение за граждански брак или декларация от партньорите при фактическо съжителство ( Приложение 2) ;
Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство (Приложение 3);
Декларации от съпрузите и лицата, живеещи на съпружески начала, че не са поставени под запрещение (Приложение 4);
Декларация, удостоверяваща, че семейната двойка, съжителстващите на семейни начала или лицата кандидатстващи за финансово подпомагане по правилата на настоящия правилник не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура (Приложение 5)
Свидетелство за съдимост;
Удостоверение за наличието или липса на задължения към Община Стара Загора;
Удостоверение от Териториална дирекция на НАП в Стара Загора за непрекъснати здравноосигурителни права;
Информация за банкова сметка на кандидатите;
Медицинска документация.
Крайният срок за подаване на документите е 12 ч. на 10 юни 2013 г. Документите ще бъдат разгледани от комисията в Общинския съвет с председател д-р Даниел Вълчев.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД