Стартира втората фаза на „Нови възможности за лекарите в България”

От 19 февруари лекари-специализанти могат да подават заявления за финансиране по проекта

Проект за лекари-специализантиОт 19 февруари започва втората фаза за набиране на заявления от лекари-специализанти, кандидатстващи за финансиране по проект „Нови възможности за лекарите в България“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз като Министерството на здравеопазването е бенефициент по проекта. Осигурените средства са в размер на 16 млн. лв. като с тях ще се покриват разходите за специализации на 1000 млади лекари.
Срокът за подаване на документи по проекта е до 07.06.2013 г. или до изчерпване на местата за финансиране. Подаваните заявления ще бъдат класирани на четири етапа. Класиралите се лекари ще имат възможността да специализират безплатно в рамките на 15 месеца като ще получават и по две минимални работни заплати. По линия на проекта ще се заплащат разходите за практическо и теоретично обучение в размер на 180 лв., медицинско облекло и обувки, както и комплекти учебна медицинска литература.
По време на първата фаза на кандидатстване бяха подадени 288 заявления на лекари специализанти. От тях одобрение получиха 197, а 33 кандидати ще бъдат класирани служебно след приемане на изменение и допълнение на Наредба № 34 от 29 декември 2006 г.
Повече информация и образци на необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени на адрес: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=468&categoryid=4662&articleid=3652.
“Здравна поща”, източник: Министерство на здравеопазването

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД