Нужен е брайлов дисплей за незрящите ученици

Нужен е брайлов дисплей за незрящите ученициБлаготворителен базар за набиране на средства, нужни за апаратура за обучение на незрящите им съученици, организираха в СОУ "Иван Вазов" в Стара Загора. Прекрасните изделия са ръчно правени от децата и от служителите на Ресурсния център. Целта е да се съберат част от срествата, нужни за закупуването на Брайлов дисплей (6 500лв.).
Мартенският благотворителен базар е осигурил 720 лв. от продажби на мартеници, "Мини Марица Изток" са направили дарение от 2 700 лв., а учителите от Ресурсен център са допълнили сумата с лични средства и е закупен вече Брайлов четец за 3 800 лв.
Четецът сканира текст и го превръща в говор, така че децата с тежки зрителни проблеми могат спокойно да работят. Ако имат и Брайлов дисплей, възможностите им за достъп до информация стават необятни, разказва Веселка Петрова - преподавател от центъра, занимаващ се с незрящите ученици, които чрез нея могат да посещават обикновено училище и да бъдат заедно с приятелите и връстниците си. В момента в СОУ "Иван Вазов" има трима незрящи ученици, но от новата учебна година броят им ще се увеличи с още четирима. Това налага да се закупят минимум още два броя Брайлови машини и то при положение, че старата, която децата ползват в момента, продължи да работи. Всяка от машините е по 1194 лв.
Очевидно ще е изключително трудно нужните средства да бъдат набрани само от благотворителни инициативи и базари, въпреки старанието на участниците в тях. Всяка помощ е добре дошла! Всеки човек, който има възможността да види поне за минута веселите
лица, усмивките, да усети самочувствието, което незрящите ученици имат в час, защото подготовката им е равна с тази на връстниците им, би разбрал уникалния смисъл на това, което прави Веселка Петрова - да бъде мост, по който децата с проблеми могат да преминат
към света без ограничения и изолация.
"Здравна поща", Живка КЕХАЙОВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД