Акцент в контрола тази година ще са басейните и спа центровете

Интервю с д-р Златина НАНЕВА, директор на РЗИ-Стара Загора

Д-р Зл. НаневаД-р Златина Нанева е родена през 1963 г. в Кърджали. Завършила е хуманна медицина в Стара Загора. През 1995 г. получава първата си специалност - УНГ, а през 2000 г. - втората - "Социална медицина и здравен мениджмънт". През 2011 г. защитава магистратура МИО. Директор на РЗИ-Стара Загора е от 28 януари 2011 г.

- Д-р Нанева, каква е равносметката Ви за свършеното от РЗИ през миналата година?

- През 2012 г. в работата на РЗИ имаше няколко акцента. Първият от тях беше и продължава да бъде детското здравеопазване. Стартирахме програмата "Синди", която обхваща над 870 деца от 3 училища. Направихме анализ на здравословното състояние на тези ученици. В следващите етапи ще започнем с тях

обучение по хранене, по овладяване на стрес и конфликти

- много важна тема в българското училище днес.
Трябва на учениците да се създадат и повече възможности за спорт и движение. С децата проведохме обучение за опасностите от ХИВ и СПИН и за отказ от тютюнопушене. По отношение на цигарите се работи по програма, обхващаща деца от яслена възраст до 18 г. Тя се осъществява съвместно с педагогическите съветници, със здравните специалисти в училищата и с родителите.

Целта е да се изгради у децата нетърпимост към цигарите

Реалните резултати от сегашната ни работа ще се видят през следващите 6-7 години, но смятам, че усилията си заслужават. Свидетели сме вече как деца се опитват да влияят върху своите родители и усилията им дават резултати. Добри са резултатите и от битката, която водим с нездравословното хранене.
Вътрешноадминистративното укрепване на РЗИ е друг акцент в работата ни. През последната година наблегнахме върху

повишаването на приходите от лабораториите

които правят изследвания с много високо качество на храни, води, метали в различни козметични продукти и др. Гражданите ни търсят все повече и в последните две години имаме с над 40% преизпълнение на приходите. Намалихме с 42% транспортните разходи за горива на инспекцията. Вече сме подготвили обследване на сградата за енергийна ефективност.
Наша основна задача е повишаването на общественото доверие в институцията РЗИ чрез

постоянен контрол на над 10 000 обекта

с много широка номенклатурна разновидност.
Сериозен акцент в работата ни са имунизациите. В общините с компактно ромско население има непрекъсната вътрешна миграция и заради нея трудно обхващаме подлежащите на имунизации деца. Инфекциозните заболявания са с висока значимост и пробивите в имунизациите само на няколко деца водят до много сериозен обществен отзвук. Затова правим непрекъснато кампании, имаме мобилен кабинет, с който влизаме в тези квартали.

- Кои ще са приоритетите на 2013 г.?

- Ще използваме

всички възможности за участие в проекти

и реализиране на общественозначими цели. Ние сме единствената инспекция в България, която е утвърдена по проект за равенство на достъп до медицинско и социално обслужване, обхващащ 10 източноевропейски страни. Първият ни ангажимент е да направим анализ, който да покаже слабите места на този достъп, за да се прецени по-нататък какво трябва да се развие в здравеопазването и в социалния сектор. Този проект ще е от полза за Стара Загора. Освен това, преди няколко години Стара Загора беше избрана от СЗО за

член на асоциацията "Здрави градове в Европа"

Искаме с общи усилия на РЗИ и на местната власт да реализираме идеята да превърнем реално нашия град в здрав и зелен европейски град с почистени улици, добро озеленяване, спортни площадки. Имаме готовност да стартираме и проекта "Спри и се прегледай". Той е свързан с ранното откриване на онкологичните заболявания.
По отношение на контрола тази година акцент ще са спортните съоръжения и зали, спа- и уелнес центровете и басейните. Искаме

да дадем гаранция за качеството на туристическите услуги в региона

за да останат доволни гостите на Старозагорска област.

- Какво показват проверките ви след забраната на тютюнопушенето в заведенията?

- На територията на областта има над 1060 заведения. Непрекъснато правим проверки съвместно с РПУ, Стара Загора. До този момент сме получили над 60 сигнала за тютюнопушене. Имаме констатирани нарушения и наложени санкции. Предстои изграждането на доброволчески екип, който най-вероятно също ще придружава проверяващите. Всичко опира до съзнанието на гражданите. Те трябва да знаят, че ангажиментът им към закона не отпада по никакъв начин. Общо взето, нарушенията в нощните заведения са повече, но ние проверяваме и през нощта.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД