Планират у нас скрининг на аутизма

NCPOZA 12 април е Световен ден на информираност за аутизма. Специалисти от Националния център по обществено здравеопазване и анализи (НЦОЗА) запознаха педиатри от извънболничната помощ с проблемите, свързани с развитието на децата с аутизъм от ранна възраст. Обучението се осъществи по време на Шестата национална практическа конференция на педиатрите от извънболничната помощ в Сандански, организирана от Националното сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ.
Целта на обучението на здравните специалисти е оказване на адекватна, навременна и висококвалифицирана помощ на децата с аутизъм. Министерство на здравеопазването се ангажира с приемането на мерки за подобряване на грижите в помощ на хората с аутизъм и техните семейства. Планирани са дейности за ранна диагностика, ранна интервенция и скрининг на аутизма, информираност на обществото и здравните специалисти и предоставяне на комплексни услуги.
НЦОЗА ще отбележи Световния ден на информираност за аутизма с изложба във входното фоайе на Центъра с творби на деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър.
Книгата “Познавам аутист”, издадена от гражданско движение “Помощ на лица с проблеми в развитието”, ще бъде предоставена на 30 РЗИ в страната. Такава книга, с разкази на деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър и техни приятели, се появява за първи път на книжния ни пазар.
“Здравна поща”, източник: Министерство на здравеопазването

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД