40 491 са участвали в програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ

С най-голям относителен дял са лицата със заболявания на опорно-двигателния апарат

НОИ40 491 лица са се възползвали от възможността да участват в програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт (НОИ) през 2012 г. Общият размер на разходите за парични помощи за профилактика и рехабилитация по бюджета на ДОО за 2012 г. възлиза на 15 766 515 лв. Това показват данните от годишния анализ на изпълнението на тази дейност през миналата година.
 най-голям относителен дял са лицата, провели профилактика и рехабилитация за заболявания на опорно-двигателния апарат – 63.02%. На следващо място се нареждат хората, които имат проблеми с периферната нервна система - 26.32%. Други 2.63%. са се подложили на рехабилитация на централна нервна система.
Анализът показва още, че 61.84% от участниците в програмата са над 51-годишна възраст, което кореспондира с по-високата заболеваемост сред тази възрастова група. На второ място са лицата от 31- до 50-годишна възраст - 36.20%. Несъществен е относителният дял на хората под 30-годишна възраст – 1.96%. Данните сочат, че 62.82% от ползвалите паричната помощ за профилактика и рехабилитация са жени.
Право да ползват програмата имат и лицата с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Според статистиката през 2012 г. 1350 души са се възползвали от тази възможност.
При 99.81% от всички лица проведената рехабилитация е довела до подобряване на здравословното състояние.
“Здравна поща”, източник: Национален осигурителен институт

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД