Около 5 млн. лв. трябват за новите заболявания в Наредба № 38

Около 5 млн. лв. трябват за новите заболявания в Наредба № 38Нови девет групи болести са вече включени в Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично. Промените вече са публикувани в „Държавен вестник”.
Включените в Наредбата нови заболявания са от групата на анемиите, за които се налагат чести преливания на кръв и съответно хелираща терапия, Болестта на Помпе, заболявания на нервната система, сред които Сирингомиелия и сирингобулбия и Синдромът на Арнолд-Киаре, а също така и Булозна епидермолиза, Фамилна амилоидна полиневропатия, Псориазис, заболявания от групата на улцерозния колит, Синдром на Eisenmenger и идиопатичен хипопаратиреоидизъм.
Решението за това кои заболявания да бъдат включени за домашно лечение и да се плащат от НЗОК, е взето след редица срещи на експерти на МЗ и Касата с националните консултанти по различни специалности и след получаването на техните становища в писмена форма.
За лечението на болестите, включени в Наредба №38, за тази година в бюджета на НЗОК са предвидени 40 млн. лв. Изчисленията сочат, че за новите заболявания ще са необходими около 5 млн. лв.
"Здравна поща", източник: Министерство на здравеопазването

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД