Болните от туберкулоза у нас намаляват

Болните от туберкулоза у нас намаляватЗа четвърта поредна година в България има тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 40 на 100 000 души през 2005 г. До 26,8 на 100 000 души през 2012 г. Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” на Министерството на здравеопазването.
Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от активната дейност на Министерство на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” и на програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Докато през 2011 г. данните сочат 2407 души с това заболяване, през 2012 г. броят им е спаднал на 2281 души. В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи.
Данните сочат още, че с успешен изход от лечението са над 85% от регистрираните през 2011 г. пациенти с белодробна туберкулоза с бацилоотделяне. Диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата у нас са безплатни за всички независимо от техния здравноосигурителен статус.
Важна роля в предоставянето на специфични услуги и постигането на ключови резултати имат и неправителствените организации. През 2012 г. общо 30 124 лица от уязвимите групи са преминали скрининг за риск от туберкулоза. Сред тях са лишени от свобода, лица, употребяващи наркотици, бежанци, мигранти, деца на улицата, младежи в риск и представители на ромска общност.
По Програмите „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” през 2012 г. са изразходвани общо 3 808 266 евро, предоставени от Глобалния фонд. От тях 2 703 279 евро са предоставени за осигуряване на нужните консумативи за микробиологичните лаборатории, за лекарства за лечение на мултирезистентна туберкулоза, за обезпечаване на прякото наблюдение и проследяване в продължителната фаза на лечение, издирване на контактните и своевременно насочване за диагностика на съмнителните за туберкулоза, лечебните заведения за лечение на туберкулоза. 1 118 974 евро от двете програми на Глобалния фонд през 2012 г. са предоставени на подполучателите, в изпълнение на 87 сключени договори - 34 с лечебни заведения за туберкулоза и 53 с неправителствени организации.
„Здарвна поща“, източник: Министерство на здравеопазването

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД