Изготвят спешни мерки за превенция на самоубийства

Изготвят спешни мерки за превенция на самоубийстваМинистерството на здравеопазването разпореди на Регионалните здравни инспекции да изготвят и стартират комплекс от мерки за оказване на психологическа помощ за превенция на самоубийствата. Мярката се предприема в отговор на зачестилите случаи в страната на самозапалване. Предвижда се също специалисти да извършват и антикризисни интервенции сред очевидци на самоубийства, при които има риск от възникване на постравматични психични последствия.
Това се посочва в писмо на заместник-министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков до директорите на РЗИ.
РЗИ трябва незабавно да стартират програми, включваща превантивна и терапевтична работа на психолози и психиатри с рискови групи от хора, при които рискът е свързан с автодеструктивно поведение, както и суицидно поведение със самозапалване или по друг начин. Едно от предложенията е да се използва съдействието на компетентни специалисти в областта на психичното здраве, които да посочат модели на поведение за справяне при криза и да демотивират лицата в риск за предприемане на самоубийствен акт.
Като друга възможност за превантивна помощ се посочва организирането в лечебните заведения на „Отворени врати” и консултиране в областта на психичното здраве и болести. По този начин на гражданите ще се осигури своевременна и достъпна психологична и психиатрична помощ. Обществените съвети по психично здраве, създадени към всяка РЗИ в рамките на Политиката за психично здраве 2004-2012г., ще осъществяват координирането на цялостния процес в областта за превенция на самоубийствата и антикризисната работа с лицата, очевидци на самоубийствен акт.
„Здравна поща“, източник: Министерство на здравеопазването

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД