Нови 629 156 лв. за лечение на деца у нас и в чужбина

Нови 629 156 лв. за лечение на деца у нас и в чужбинаОбщественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД) разгледа и одобри заявленията на 70 деца на последното си заседание на 20 март. Десет деца ще заминат за първи път за лечение в чужбина, 1 дете ще замине за извършване на костно-мозъчна трансплантация в чужбина, 14 деца ще заминат за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина, а 40 деца ще бъдат подпомогнати за лечение в България, съгласно Правилника за дейността и организацията на работа на ЦФЛД.
Одобрени са и 5 случая за доплащане на лечението.
Поради отрицателни медицински становища, възможност за провеждане на лечение в България или защото не попадат в обхвата на дейността на фонда, 6 подадени заявления не са получили одобрение.
Общата гласувана сума е в размер на 629 156.20 лв., от които за лечение в чужбина - 169 774.98 лв.; за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 212 266.96 лв.; за лечение в България – 211 039 лв.; за доплащане на лечението – 36 075.26 лв.
"Здравна поща", източник: Център „Фонд за лечение на деца”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД