324 са случаите на сексуално насилие над деца през 2012 г.

Стартира проект за превенция на сексуални престъпления срещу деца

324 са случаите на сексуално насилие над деца през 2012 г.По 324 случаи на сексуално посегателство са работили органите за закрила на детето през 2012 г. Това са 15% от всички случаи на насилие, регистрирани през миналата година. Това съобщи председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Калин Каменов при откриването на проект „Повишаване на административния капацитет на полицейските служители за превенция на сексуалните престъпления срещу деца”.
Съжителството на семейни начала и раждането на деца от малолетни и непълнолетни момичета е вид сексуално насилие. Допреди 2 години случаите на наказани лица за такива престъпления бяха единични. Но след намесата на министъра на вътрешните работи и на главния прокурор, през 2012 г. вече има 310 образувани наказателни производства. Осъдените лица са 270, допълни Каменов.
Комисар Константин Димитров, зам.-директор на Главна дирекция „Национална полиция”, подчерта, че чрез проект „Повишаване на административния капацитет на полицейските служители за превенция на сексуалните престъпления срещу деца” ще се усъвършенства работата на компетентните органи за бързо разпознаване на белезите на сексуални посегателства и за работа в специализираните помещения за изслушване на деца – т.нар. „сини стаи”.
Партньори по проекта са Държавната агенция за закрила на детето, ГД „Национална полиция”, Институтът за социални дейности и практики, сдруженията “Пренебрегнати деца” и „Ние, младежите и децата”, и Фондация „Център Надя”. Чуждестранните участници са криминалните полиции на Литва и Полша, както и Центърът за защита от сексуално насилие в Република Ирландия.
Проектът е на стойност 118 203 евро и се финансира по Специфичната програма на ЕК „Превенция и борба с престъпността” – 2011. Продължителността му е 18 месеца.
"Здравна поща", източник: Държавна агенция за закрила на детето

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД