Фелдшери искат възстановяване на специалността в медицинските университети

Фелдшери искат възстановяване на специалността в медицинските университетиСдружението на медицинските фелдшери и бакалаври по медицина в България ще внесе искане в Министерството на здравеопазването за възстановяване на обучението по специалността "Фелдшер". Идеята е тя да се казва "Лекарски асистент" и да се въведе 4-годишно задължително обучение по специалността във висшите медицински учебни заведения.
В момента стататутът на фелдшерите в България не е ясен, въпреки че те са повече от лекарите в Спешна помощ и покриват доболничното лечение в отдалечени и труднодостъпни райони. По данни на сдружението в страната работят около 4000 фелдшери, като средната възраст на тези специалисти е 50-55 години. Освен това, повече от 12 години не се обучават нови фелдшери.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД