Лекарствата, обект на допълнително наблюдение, ще бъдат обозначавани с “триъгълник, обърнат с върха надолу”

Kомисар Тонио БоргВ съответствие с приет от Европейската комисия на 7 март 2013 г. правен акт, в листовката на някои лекарствени продукти на пазара на ЕС скоро ще бъде добавен символът “триъгълник, обърнат с върха надолу”.
Символът ще даде възможност на пациентите и специалистите в сферата на здравеопазването лесно да разпознават лекарствените продукти, които са обект на допълнително наблюдение.
Придружаващият текст ще ги насърчи да докладват за всяка нежелана реакция посредством националните системи за докладване.
Тонио Борг, комисар по въпросите на здравеопазването и политиката за потребителите, заяви: “Символът може лесно да бъде разпознат от пациентите и специалистите в сферата на здравеопазването. Той ще спомогне от посочените лица да бъде получена повече и по-качествена информация за евентуални странични ефекти на дадено лекарство, след което то ще може да бъде подложено на обстоен анализ. По-активното участие на пациентите в системата за докладване на странични ефекти е основна част от европейската система за фармакологична бдителност, а чрез въвеждането на новия символ една от най-модерните системи в света ще бъде допълнително усъвършенствана.”
От септември 2013 г. символът ще бъде използван за идентифициране на лекарствените продукти, които са обект на допълнително наблюдение:
* Всички лекарствени продукти, за които е издадено разрешение след 1 януари 2011 г. и които съдържат нова активна съставка.
* Биологични лекарствени продукти, като ваксини или лекарствени продукти, получени от плазма, за които е издадено разрешение след 1 януари 2011 г.
* Продукти, за които се изисква допълнителна информация след издаването на разрешение или чието разрешение е предмет на условия или ограничения относно безопасната им и ефективна употреба.
“Здравна поща”, източник: Брюксел, ЕК

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД