16-срезов компютърен томограф и реновирана неонатология в МБАЛ-Сливен

МБАЛ-СливенМБАЛ "Д-р Ив. Селимински" в Сливен вече разполага с реновирано отделение по неонатология. Инвестицията е на обща стойност 188 000 лв., от които 152 000 лв. са собствени средства на лечебното заведение. Още 35 000 лв. са в изпълнение на мерки за енергийна ефективност, по проект „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ Сливен”.
Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на Министерството на здравеопазването по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие на обща стойност 7 839 365,96 лв.
Реновираното отделение бе официално открито на 7 март от министъра на здравеопазването Десислава Атанасова.
По време на посещението си в лечебното заведение Атанасова провери хода на изпълнението на дейностите от СРИП. В изпълнение на проекта вече е доставен модерен 16-срезов компютърен томограф на стойност 914 549,23 лв., за който в най-скоро време се очаква издаване на лиценз от АЯР за експлоатация. В отделението по образна диагностика са извършени и ремонтни дейности с финансиране по проекта и със средства на лечебното заведение.
Целта на цялостната СРИП на МЗ е обновяване и модернизиране на 13 лечебни заведения в цялата страна с фокус върху лечението на раковите заболявания. Проектът в МБАЛ-Сливен осигурява подходяща и ефективна здравна инфраструктура в област Сливен, равен достъп на групите в неравностойно положение, мерки за енергийна ефективност, както и прилагане на високотехнологични болнични дейности за диагностика на онкологични заболявания. В изпълнение на проекта ще бъде закупено и високотехнологично медицинско оборудване за ранна диагностика и лечение на злокачествени заболявания.
"Здравна поща", източник: Министерство на здравеопазването

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД