Отпадна ежегодният тест на манту за здравните книжки

{idkey=5122b0[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F2722-otpadna-ezhegodniyat-test-na-mantu-za-zdravnite-knizhki][title=%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8][desc=]}{cmp_start idkey=480[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F2722-otpadna-ezhegodniyat-test-na-mantu-za-zdravnite-knizhki][title=%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8][desc=]}
Тест на МантуСъгласно последните промени в Наредба N 15 от 2006 г. отпадна изискването за ежегоднo провеждане на туберкулиновия кожен тест на Манту и отразяването му в личните здравни книжки на задължените лица. Тестът за изследване на туберкулоза ще се извършва еднократно, при постъпване на работа.
Съгласно наредбата всяко лице, заето в обект за обществено хранене или предприятие за производство или търговия с храни, както и работещите във фризьорски и козметични салони, трябва да притежава лична здравна книжка, указваща здравния му статус.
Книжката удостоверява, че имате здравните показатели, за да работите с храни и да не сте потенциален преносител на болести.
Всяка лаборатория знае кои точно изследвания са ви нужни за изваждане на този документ.
Освен туберкулиновия тест, другите изследвания са за чревно носителство и микроскопско изследване за паразити. Те се провеждат регулярно. Струват общо около 20 лв., готови са за два-три дни. Личната здравна книжка се продава в книжарниците за 0.50 лв. и само първата страница се попълва от лицето. Служителите от лабораторията вписват резултатите от изследванията. Имате право да работите с храни, когато резултатите от двете изследвания са отрицателни. Заверката на личната здравна книжка се извършва от личния лекар.
При провеждане на прегледа лекарят е длъжен да снеме анамнеза по отношение на прекарани заразни заболявания и да ги впише в личната здравна книжка, да извърши щателен преглед на кожата, окосмените части и лигавиците и при съмнение за заразно заболяване (остро или хронично протичащо) незабавно да насочи лицето към съответния медицински специалист за извършване на необходимите лабораторни изследвания за уточняване на диагнозата.
Санкциите за неизрядна лична здравна карта или за липса на такава са от 200 до 5000 лв.
“Здравна поща”, Мадлен ПЕЕВА
{cmp_end}{cmp_comments idkey='480c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F2722-otpadna-ezhegodniyat-test-na-mantu-za-zdravnite-knizhki]}{idkey=5122b1[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F2722-otpadna-ezhegodniyat-test-na-mantu-za-zdravnite-knizhki][title=%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8][desc=]}{idkey='5122c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F2722-otpadna-ezhegodniyat-test-na-mantu-za-zdravnite-knizhki]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД