МЗ и ИАТ предприемат действия за увеличаването на донорството в България

Среща в МЗТри конкретни стъпки ще предприемат Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация с цел увеличаването на донорството на органи в България. Те включват ясно дефиниране на ролята на координаторите по донорство, повишаване на средствата, отделяни за тази дейност, и заплащането на медиците, ангажирани по нея. Предвижда се и изграждане на електронна система между 24-те донорски бази у нас и ИАТ, която ще даде възможност за ранно откриване на донорите.
Това стана ясно след работната среща в МЗ с гостуващите у нас международни експерти в областта на донорството и трансплантациите д-р Мирела Бушич, заместник-министър на здравеопазването на Хърватия и ръководител на Регионалния център за Югоизточна Европа по органно донорство и трансплантация в Хърватия, и проф. Франсис Делмонико – председател на Международното дружество по трансплантация.
От българска страна в срещата участваха заместник-министърът на здравеопазването д-р Минчо Вичев, директорът на ИАТ д-р Мариана Симеонова, националният консултант по трансплантология проф. Никола Владов, секретарят на Дружеството по трансплантология доц. д-р Крум Кацаров, координатори по донорство и експерти от МЗ.
Системата в България се доближава до голяма степен до тази в Хърватия и предвижданите мерки ще дадат възможност страната ни да приложи добрите практики на балканската държава в насърчаването на донорството и развитието на трансплантационната дейност. През последните години Хърватия отбеляза изключителен ръст в тази област, което стана повод да се заговори за „хърватски модел” в донорството и трансплантациите. Данните сочат, че за 2012 г. там е постигнат ръст от 34 донори на 1 млн. души население.
„Здравна поща“, източник: Министерство на здравеопазването

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД