ИСУЛ стартира уникално лечение на злокачествени заболявания

За първи път в Югоизточна Европа се използва RapidArc технологията

ИСУЛ стартира уникално лечение на злокачествени заболяванияОт няколко дни в Клиниката по лъчетерапия в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” стартира за първи път в Югоизточна Европа лъчево лечение на злокачествени заболявания чрез т.н. RapidArc техника или „обемно модулирано по интензитет ротационно лъчелечение”.
RapidArc технологията е въведена през 2009 г. в САЩ, лицензирана е през 2010 г. и е най-модерната в света. Прилагането й 2 години след нейното лицензиране се приема за изключителен успех в съвременната медицина. В момента с нея работят не повече от 50 онкологични центъра в Европа.
RapidArc техниката, известна още като технология „2+2”, успява да сведе предварителното изобразяване на тумора и на органите около него за 2 минути, да проведе лечение за 2 минути и да подобри терапевтичния резултат.
През 2010 г. УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” закупи последно поколение линеен ускорител, седми в Европа, който дава възможност за прилагане на RapidArc техника. Качествено новото при този вид апаратура е възможността лъчението да се насочва изключително точно към тумора, с което максимално се щадят тъканите около него (кръвоносни съдове, органи). Допълнително предимство е скъсяването на времето за облъчване, което позволява RapidArc техниката да се използва при лечение на много възрастни хора и деца, които не могат продължително време да не променят позицията на тялото си.
Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” е единствената в България, профилирана в лечението на деца с онкохематологични заболявания и участва в екипите по костно-мозъчна трансплантация. Тя е и единственият център за следдипломно обучение на лекари-лъчетерапевти.
"Здравна поща", източник: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД