Чатбот в сайта на БНТ отговаря на въпроси за COVID-19

{idkey=9215b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14586-chatbot-v-saita-na-bnt-otgovarya-na-vaprosi-za-covid-19][title=%D0%A7%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%9D%D0%A2+%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+COVID-19][desc=]}{cmp_start idkey=9714[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14586-chatbot-v-saita-na-bnt-otgovarya-na-vaprosi-za-covid-19][title=%D0%A7%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%9D%D0%A2+%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+COVID-19][desc=]}
chatПовече от месец, в сайта на БНТ има нова опция - чатбот, с който потребителите могат да се консултират по всяко време на денонощието по всички въпроси, свързани с COVID-19. HealthBuddy+ съдържа информация за симптоми, начин на предаване на вируса, ефективност на маските и физическата дистанция, влиянието на пандемията върху психичното здраве, както и данни за ваксините.
Чатботът е предоставен за сайта на Българската национална телевизия от Световната здравна организация (СЗО). Това е нова платформа, разработена съвместно от регионалните офиси на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) за Европа и Централна Азия и СЗО в Европа с цел подпомагане жителите на тези региони в борбата с пандемията.
HealthBuddy+ е поредната дигиталната иновация в сайта на БНТ – bntnews.bg, която функционира успешно. Чатботът дава изчерпателна и достоверна информация относно пандемията от COVID-19. Така всеки потребител може лесно да намери отговор на различни въпроси и в същото време да се ориентира по-добре в морето от информация.
Платформата на СЗО вече помага в редица страни от Западна и Източна Европа. За първи път и българска медия открива тази възможност пред онлайн потребителите си.
Може да откриете чатбота на новинарския сайт на БНТ – bntnews.bg, в секция COVID-19. В десния ъгъл ще намерите полето за разговор. Там може да видите и най-често задаваните въпроси, за които роботът е „събрал“ само проверена и достоверна информация.
"Здравна поща", i
{cmp_end}{cmp_comments idkey='9714c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14586-chatbot-v-saita-na-bnt-otgovarya-na-vaprosi-za-covid-19]}{idkey=9215b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14586-chatbot-v-saita-na-bnt-otgovarya-na-vaprosi-za-covid-19][title=%D0%A7%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%91%D0%9D%D0%A2+%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+COVID-19][desc=]}{idkey='9215c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14586-chatbot-v-saita-na-bnt-otgovarya-na-vaprosi-za-covid-19]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД