Рецептите на хартия ще се изпълняват в аптеките до 30 април

{idkey=5013b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14582-retzeptite-na-hartiya-shte-se-izpalnyavat-v-aptekite-do-30-april][title=%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B2+%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+30+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB][desc=]}{cmp_start idkey=8651[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14582-retzeptite-na-hartiya-shte-se-izpalnyavat-v-aptekite-do-30-april][title=%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B2+%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+30+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB][desc=]}
farmaРецептите на хартия ще се изпълняват и обработват в аптеките по досегашния ред до 30 април. Това става ясно от обнародваните днес в „Държавен вестник“ Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.
Условията и редът са приети след споразумение между Здравната каса и Българския фармацевтичен съюз. В тях е записано още, че не се допуска едновременното изписване на лекарствен продукт на електронна и хартиена рецепта.
В измененията е регламентирано още, че търговците на дребно могат да отпускат всеки лекарствен продукт на цена не по-висока от утвърдената, съгласно правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. В случаите на намаляване на утвърдената цена на 100 процента реимбурсиран лекарствен продукт, търговецът на дребно ще го отпуска и отчита, а НЗОК ще го заплаща на стойност не по-висока от новата утвърдена пределна цена, когато продуктите са доставени от търговците на едро на намалената нова цена или за разликата в цената на наличните количества са издадени кредитни известия на търговците на дребно.
Пълния текст можете да видите тук.
"Здравна поща", i
{cmp_end}{cmp_comments idkey='8651c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14582-retzeptite-na-hartiya-shte-se-izpalnyavat-v-aptekite-do-30-april]}{idkey=5013b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14582-retzeptite-na-hartiya-shte-se-izpalnyavat-v-aptekite-do-30-april][title=%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82+%D0%B2+%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B4%D0%BE+30+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB][desc=]}{idkey='5013c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14582-retzeptite-na-hartiya-shte-se-izpalnyavat-v-aptekite-do-30-april]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД