НЗОК прие правилата, по които ще се плаща за ваксиниране и на работещите на първа линия

{idkey=4393b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14581-nzok-prie-pravilata-po-koito-shte-se-plashta-za-vaksinirane-i-na-raboteshtite-na-parva-liniya][title=%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}{cmp_start idkey=4956[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14581-nzok-prie-pravilata-po-koito-shte-se-plashta-za-vaksinirane-i-na-raboteshtite-na-parva-liniya][title=%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}
images-nzНадзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие правилата, по които ще се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, съобщиха от пресцентъра на Здравната каса.
Размерът на тези плащания остава непроменен и е в размер на 1 000 лв. нето. Целта е да се продължат мерките, насочени към запазване мотивацията на персонала, посрещащ предизвикателствата в борбата с пандемията.
По 1000 лв. ще получават и работещите в лаборатории в болничната и извънболничната помощ, които пряко извършват дейности по PCR диагностика на COVID-19.
Механизмът, по който лечебните заведения ще получават финансирането за допълнително възнаграждение на персонала, зает с диагностиката, лечението и наблюдението на пациенти с COVID -19, не се променя спрямо правилата, действали до края на 2020 г. Средствата ще се изплащат за дейността, считано от 01.01.2021 година, ежемесечно въз основа на информацията, подавана от самите болници.
В приетите правила се регламентира и заплащането по 10 лв. за поставена имунизация срещу COVID -19. Месечният размер на средствата, който ще получи всяко едно лечебно заведение, ще се определя от броя извършени ваксинации, регистрирани в Националната здравно-информационна система.
Продължава прилагането и на всички досегашни финансови инструменти, насочени към запазване стабилността на здравната система и подкрепа на работещите в нея:
- гарантиране на 85% от приходите на лечебните заведения от НЗОК, спрямо установен базисен размер;
- изплащане по 1000 лв. на всеки общопрактикуващ лекар;
- изплащане на средства за работата на диагностично-консултативните и медицинските центрове, свързана с осигуряването на диагностика на пациенти със съмнение за КОВИД-19.
- изплащане на средства по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК, с които се гарантира финансирането на допълнителни възнаграждения за наетия персонал в размер на 600, 360 или 120 лв.
НЗОК е създала необходимата организация, която да позволи своевременно обработване на отчетните документи на лечебните заведения и изплащане на всички дължими средства не по-късно от 24 февруари 2021 г.
"Здравна поща", i
{cmp_end}{cmp_comments idkey='4956c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14581-nzok-prie-pravilata-po-koito-shte-se-plashta-za-vaksinirane-i-na-raboteshtite-na-parva-liniya]}{idkey=4393b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14581-nzok-prie-pravilata-po-koito-shte-se-plashta-za-vaksinirane-i-na-raboteshtite-na-parva-liniya][title=%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%2C+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE+%D1%89%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}{idkey='4393c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14581-nzok-prie-pravilata-po-koito-shte-se-plashta-za-vaksinirane-i-na-raboteshtite-na-parva-liniya]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД