Обявахи за ново лекарство с добри резултати за имунотерапия

imunБиофармацевтичната компания BeiGene съобщи за още по-добри резултати на лекарството за рак тислелизумаб, за което Novartis току-що закупи лиценза в сделка на стойност 2,2 милиарда долара.
Във фаза 3 на проучването, тислелизумаб дава по-добри резултати от химиотерапията при пациенти с рак на хранопровода. Компанията планира да предаде резултатите на регулаторите за одобрение и да ги представи подробно на предстояща медицинска конференция.
Резултатите от проучването са фокусирани специално върху пациенти с напреднал неоперабилен или метастатичен плоскоклетъчен карцином на хранопровода (ESCC) - отбелязват втория успех за китайското лекарство в глобалното проучване.
През ноември BeiGene заявиха, че междинен анализ на проучването показва, че тислелизумаб помага на по-рано лекувани пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, да живеят по-дълго в сравнение с химиотерапията с доцетаксел.
ESCC е най-често срещаният подтип на рак на хранопровода. Там тислелизумаб не изостава много от лидерите на PD-1 инхибиторите, като Keytruda на Merck & Co. и Opdivo на Bristol Myers Squibb. Keytruda получи своето одобрение от FDA за рецидивиращ рак на хранопровода през юли 2019 г., въпреки че то е ограничено до PD-L1-положителни случаи. Opdivo получи одобрение миналия юни за рецидивиращо заболяване, независимо от състоянието на експресия на PD-L1.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД