Стартира мобилно приложение за здраве, безопасност и пътуване в цяла Европа

reoupanЕвропейската комисия пусна мобилното приложение Re-open EU, достъпно безплатно за потребители на Android и iOS.
Приложението е резултат от успеха на едноименната интернет платформа, която беше посетена почти 8 милиона пъти от стартирането ѝ в средата на юни. Re-open EU събира на едно място изчерпателна и актуална информация за здравната ситуация, безопасността и мерките за пътуване във всички държави — членки на ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.
Потребителите могат да получат най-актуалната информация за националните карантинни мерки, изискванията за тестване, както и за мобилните приложения за проследяване на контактните лица и предупреждения във връзка с коронавируса.
Информацията е достъпна на 24-те официални езика на ЕС, като се използват проверени данни от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и от държавите членки. Re-open EU беше една от мерките, обявени от Комисията в нейния пакет за туризма и транспорта от май 2020 г., за да се помогне на гражданите да пътуват безопасно, при пълно зачитане на здравните насоки.
Също така в съобщението си от октомври 2020 г. относно допълнителни мерки в отговор на COVID-19 Комисията пое ангажимент да предоставя информация на всички граждани чрез безплатно приложение. Re-open EU остава лесно достъпно и чрез интернет платформата: Https://reopen.europa.eu/
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД