Безработните подават заявление преди да платят здравни вноски, за да не изгубят права

Правилото важи за тези от тях, които имат стари дългове към хазната

здравни вноскиОт началото на годината всички хора, които сами внасят вноските си здраве, но имат други стари задължения към бюджета, могат да подават заявление преди плащането на здравноосигурителните си вноски, информира говорителят на НАП Росен Бъчваров. Заявлението се подава в офиса на НАП по постоянен адрес преди всеки превод, като целта е хората да не загубят своите здравноосигурителни права.
Това е така, защото от 1 януари 2013 г. в сила влезе т. нар. единна сметка, с която се промени редът на погасяване на задълженията към хазната.
Така на практика, ако няма подадено заявление преди плащането на здравноосигурителната вноска, парите ще отидат за погасяване на по-старо задължение на човека към бюджета.
От НАП напомнят също, че от тази година хората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителните вноски, трябва да ги превеждат в хазната до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за януари 2013 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2013 г. Размерът на здравноосигурителната вноска и за тази година е поне 16,80 лв.
Заради единната сметка, значително се улеснява попълването на платежните нареждания от самоосигуряващите се за здраве. Кодът за вид плащане е само един за всички данъци и осигурителни вноски - 11 11 11, и не е необходимо да се попълва изрично основание за плащане. Образци на преводно нареждане и пощенски запис за плащане към бюджета, могат да се намерят на интернет страницата на НАП - www.nap.bg.
i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД