Кината, музеите и театрите са най-изрядни в спазването на мерките срещу COVID-19

kulkovОбщо 31 446 проверки за спазване на противоепидемичните мерки на обществени места и 54 369 проверки на лица под карантина са били извършени през юли. Това съобщава БГНЕС, позовавайки се на данни на Министерството на здравеопазването.
81 проверки са извършени на домове за стари хора, домове за медико-социални грижи, домове за деца с увреждания и домове за деца, лишени от родителски грижи. Съставени са 9 предписания, които при неизпълнение в законоустановения срок ще дадат основание на контролните органи да наложат глоба. В детски градини и ясли са извършени 597 инспекции, като на 16 детски заведения са съставени предписания.
16 предписания са съставени на собственици на дискотеки, питейни заведения и игрални заведения при проверени общо 988 обекта. Общо 7147 юридически лица са били проверени през изминалия месец, като на 238 е даден срок да отстранят нередностите. Били са проверени и 1404 заведения за хранене, като при 43 от тях са установени нарушения.
При инспекциите на 48 обекта сред кината, театрите и музеите не е открито нито едно нарушение. Напълно изрядни са се оказали и проверените училища, университети, обучителни организации, концерти, конференции, симпозиуми, школи.
При лечебните заведения обаче са открити проблеми при 35 от общо проверени 856.
Общо 741 проверки са извършени в транспортни средства, като при 15 от инспекциите са установени нарушения.
5117 от общо 17 979 лица, пристигнали и преминаващи транзитно България, са нарушили противоепидемичните мерки. 40 предписания са съставени на собственици и посетители на хотели и къщи за гости, фитнеси, спортни зали, СПА центрове, басейни и други обекти.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД