Осъдиха НЗОК да плати 200 хил.лв. обезщетение за забавено лечение в чужбина

{idkey=2622b0[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14477-osadiha-nzok-da-plati-200-hil-lv-obezshtetenie-za-zabaveno-lechenie-v-chuzhbina][title=%D0%9E%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+200+%D1%85%D0%B8%D0%BB.%D0%BB%D0%B2.+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0][desc=]}{cmp_start idkey=7447[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14477-osadiha-nzok-da-plati-200-hil-lv-obezshtetenie-za-zabaveno-lechenie-v-chuzhbina][title=%D0%9E%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+200+%D1%85%D0%B8%D0%BB.%D0%BB%D0%B2.+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0][desc=]}
sydСофийски административен съд е осъдил НЗОК, като правоприемник на Фонд з лечение на деца в чужбина да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 200 000 лева, настъпили в резултат на бездействие на директора на Център „Фонд за лечение на деца“ по повод на подадено заявление за организационно и финансово подпомагане на лечение на дете. През 2017г. във Фонд за лечение на деца в чужбина постъпва заявление за финансово подпомагане на лечение на 4 –годишно дете с агресивно онкологично заболяване, за което е установено, по мнение на експерти, че трябва да бъде проведено лечение в чужбина, спешно и неотложно в срок от 15 дни.
Според съда, въпреки че безспорно е установено, че лечението на детето е било в условията на неотложност, ЦФЛД е извършил поредица от несвоевременно извършени фактически действия от страна на директора на ЦФЛД – забавено изискване на становища на специалисти по реда на чл. 33, ал. 1 от Правилника, несвоевременното насрочване на заседание на Общинския съвет, което е следвало да се извърши по реда на чл. 42а от Правилника, както и липсата на извършени действия във връзка с изискване на оферта от болницата в Германия, а вместо това – изчакване на отговор от клиниката са довели до значително забавяне в произнасянето на директора на ЦФЛД със Заповед за организационно и финансово подпомагане, което макар и с положителен резултат за малкия пациент, е било твърде закъсняло.
"Здравна поща", i
{cmp_end}{cmp_comments idkey='7447c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14477-osadiha-nzok-da-plati-200-hil-lv-obezshtetenie-za-zabaveno-lechenie-v-chuzhbina]}{idkey=2622b1[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14477-osadiha-nzok-da-plati-200-hil-lv-obezshtetenie-za-zabaveno-lechenie-v-chuzhbina][title=%D0%9E%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D0%9D%D0%97%D0%9E%D0%9A+%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8+200+%D1%85%D0%B8%D0%BB.%D0%BB%D0%B2.+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0][desc=]}{idkey='2622c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14477-osadiha-nzok-da-plati-200-hil-lv-obezshtetenie-za-zabaveno-lechenie-v-chuzhbina]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД