Осъдиха НЗОК да плати 200 хил.лв. обезщетение за забавено лечение в чужбина

sydСофийски административен съд е осъдил НЗОК, като правоприемник на Фонд з лечение на деца в чужбина да заплати обезщетение за неимуществени вреди в размер на 200 000 лева, настъпили в резултат на бездействие на директора на Център „Фонд за лечение на деца“ по повод на подадено заявление за организационно и финансово подпомагане на лечение на дете. През 2017г. във Фонд за лечение на деца в чужбина постъпва заявление за финансово подпомагане на лечение на 4 –годишно дете с агресивно онкологично заболяване, за което е установено, по мнение на експерти, че трябва да бъде проведено лечение в чужбина, спешно и неотложно в срок от 15 дни.
Според съда, въпреки че безспорно е установено, че лечението на детето е било в условията на неотложност, ЦФЛД е извършил поредица от несвоевременно извършени фактически действия от страна на директора на ЦФЛД – забавено изискване на становища на специалисти по реда на чл. 33, ал. 1 от Правилника, несвоевременното насрочване на заседание на Общинския съвет, което е следвало да се извърши по реда на чл. 42а от Правилника, както и липсата на извършени действия във връзка с изискване на оферта от болницата в Германия, а вместо това – изчакване на отговор от клиниката са довели до значително забавяне в произнасянето на директора на ЦФЛД със Заповед за организационно и финансово подпомагане, което макар и с положителен резултат за малкия пациент, е било твърде закъсняло.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД