Перем на по-високи градуси, чистим повече у дома и си мием ръцете по-често заради Ковид-19

Nielsen: Влиянието на Ковид-19 върху потребителското поведение в България
coronvag14% от българите са новите купувачи за онлайн канала на бързооборотни стоки по време на епидемията от Ковид-19 в страната. Това показват резултатите от втората вълна на
проучване, проведено от Нилсен в България в края на месец април на 500 души над 18- годишна възраст, обхващащо топ 10 най-големи града.
39% от българите са заявили, че са работили много по-често от вкъщи, повлияни от кризата с Ковид-19. Същевременно едва 17% от всички запитани считат, че биха се върнали към предишните си навици по отношение на работата си, което показва, че мнозинството от запитаните всъщност очакват да настъпи промяна в начина им на работа в сравнение с преди епидемията от Ковид-19.
Това оказва значително влияние и на начина, по който се хранят, като 57% заявяват, че се хранят по-често вкъщи, отколкото преди разпространението на коронавируса. Интересен е фактът, че отново много малко са тези, които очакват да се върнат към предишните си навици по отношение на храненето, като едва 30% смятат, че биха се върнали към поведението си преди епидемията.
Регистрира се и значителна промяна в хигиенните навиците на потребителите като 9 от 10 души твърдят че такава промяна е настъпила за тях. Тя се изразява основно в по-честото миене на ръцете и лицето.
Почистването на домовете също се е променило за по-голямата част от запитаните, като 8 от 10 твърдят, че е настъпла промяна в навиците им свързани с това.
60% твърдят, че е настъпила промяна в навиците им свързани с прането. Тази промяна се изразява основно в по-често пране или в пускане на прането на по-висока темпераура.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД