Как да действаме, ако се наложи първа помощ при инсулт?

mozakПо-голямата част от инсултите са следствие на "запушване” на кръвоносен съд в мозъка, което възпрепятства достъпа на кръв и кислород до някоя от неговите дялове. Води до временна или постоянна загуба на функцията на тази част от мозъка. По-рядко причината за инсулт е разкъсването на кръвоносен съд, което от своя страна води до събиране на кръв в черепната кухина и последващо притискане на мозъчната тъкан.
Много от случаите могат да завършват благоприятно - с минимален престой в лечебното заведение, бързо възстановяване и редуцирана програма на последващата физиотерапия. За целта е необходима своевременна реакция от страна на околните и бързи, адекватни действия.
На първо място значение има насочването към откриване на характерни симптоми. Независимо от причините, довели до появата и развитието на инсулт, често алармиращите прояви са сходни.
При съмнение за инсулт първата стъпка е да поставим пострадалия в стабилно положение, в най-добрия случай - легнал.
За да се уверим, че във вероятния случай става дума за инсулт, то първият тест е да накараме засегнатото лице да се усмихне - при инсулт единият край на устните може да увисне и усмивката да бъде несиметрична. Важно е да се направи и диференциална диагноза с други заболявания или състояние - например възпаление на лицевия нерв. Затова се правят и допълнителни тестове.
Пострадалият се кара да вдигне едновременно и двете си ръце - при инсулт може да възникне слабост или парализа на едната половина на тялото и двете ръце да не могат да се движат симетрично. Това е показателен симптом, но предварително трябва да попитаме дали лицето е имало някакви проблеми през последните месеци по отношение на подвижността на ръката.
Друг тест е да накараме пострадалия да си каже името - при инсулт може да се наблюдава нарушение на говора и издаване на нечленоразделни звуци.
Ако дори само един от признаците присъства, незабавно трябва да позвъним на телефон 112! Ранното лечение на заболяването, в рамките на първите няколко часа (до 4 часа), намалява значително рисковете от дългосрочни увреждания.
След като сме го поставили в стабилно положение е необходимо да го успокоим. Освен това се проверява периодично дали е в съзнание, дали диша и какъв е пулсът му.
Ако са налице нарушения в дишането и сърдечната дейност, незабавно се започва сърдечен масаж или т. нар. кардио-пулмонална ресусцитация.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД