Близо 4,2 млн. лв. се отпускат за проекти за заетост на хора с увреждания

{idkey=6971b0[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14456-blizo-4-2-mln-lv-se-otpuskat-za-proekti-za-zaetost-na-hora-s-uvrezhdaniya][title=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+4%2C2+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}{cmp_start idkey=1719[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14456-blizo-4-2-mln-lv-se-otpuskat-za-proekti-za-zaetost-na-hora-s-uvrezhdaniya][title=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+4%2C2+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}
woman1С близо 4,2 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за създаване, приспособяване и оборудване на работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Средствата се осигуряват по Националната програма за заетост на хора с увреждания, която е утвърдена от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева.
През 2020 г. АХУ ще финансира и проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания насочени към повишаване на заетостта на целевата група. Те ще могат да получат до 80 000 лв., като подаването на предложенията започва от 1 юни. Средствата могат да се използват за технологично обновяване на стопанската дейност, разкриване на нови работни места или преоборудване на вече действащи, както и за изграждане на онлайн платформа за популяризиране на предлаганите услуги и произвежданата продукция.
За осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места, приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места ще се отпускат до 10 000 лв. Проекти за квалификация и преквалификация на ще се финансират с до 1000 лв. за 1 човек с трайно увреждания. Агенцията за хората с увреждания ще набира проектни предложения по тези компоненти от програмата от 15 юли.
На 15 юни АХУ ще стартира втора процедура за набиране и финансиране на проекти по Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания. Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да не участват като собственици или съдружници в друга фирма. Те могат да получат до 20 000 лв. Със средствата могат да се покриват инвестиционни разходи, да се извършват строително-ремонтни дейности, да се закупи оборудване на разкриваните работни места и др.
Всички необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.
"Здравна поща"
{cmp_end}{cmp_comments idkey='1719c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14456-blizo-4-2-mln-lv-se-otpuskat-za-proekti-za-zaetost-na-hora-s-uvrezhdaniya]}{idkey=6971b1[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14456-blizo-4-2-mln-lv-se-otpuskat-za-proekti-za-zaetost-na-hora-s-uvrezhdaniya][title=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE+4%2C2+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D1%81%D0%B5+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82+%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}{idkey='6971c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14456-blizo-4-2-mln-lv-se-otpuskat-za-proekti-za-zaetost-na-hora-s-uvrezhdaniya]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД