Финансират изграждането на 54 съоръжения за достъпна среда за хора с увреждания

{idkey=8772b0[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14450-finansirat-izgrazhdaneto-na-54-saorazheniya-za-dostapna-sreda-za-hora-s-uvrezhdaniya][title=+%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+54+%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}{cmp_start idkey=7797[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14450-finansirat-izgrazhdaneto-na-54-saorazheniya-za-dostapna-sreda-za-hora-s-uvrezhdaniya][title=+%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+54+%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}
wheelchairМинистерството на труда и социалната политика финансира изграждането на 54 съоръжения в помощ на трудно подвижни хора по програма „Достъпна жилищна среда и лична мобилност“ през 2019 г. През миналата година по нея са монтирани 33 стълбищни подемника, 13 рампи, 6 вертикални подемника и 2 асансьора, разположени в 37 жилищни сгради. Реализирането на програмата ще подобри условията на живот на 60 хора с увреждания. МТСП е финансирало изграждането на съоръженията с 1 498 183,90 лв.
Програмата се реализира всяка година във всички общини. На 12 февруари стартира нова кампания за набиране на предложения, които ще се финансират и изпълняват през 2020 г. Първоначалният срок за провеждането ? беше 3 месеца, но той беше удължен до 12 юни включително заради въведеното извънредното положение в страната.
До момента са постъпили 5 проектни предложения, от които 4 са за достъпна жилищна среда и 1 – за лична мобилност, което е вторият компонент на програмата, имащ за цел приспособяването на личните автомобили на хора с увреждания към техните нужди.
"Здравна поща"
{cmp_end}{cmp_comments idkey='7797c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14450-finansirat-izgrazhdaneto-na-54-saorazheniya-za-dostapna-sreda-za-hora-s-uvrezhdaniya]}{idkey=8772b1[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14450-finansirat-izgrazhdaneto-na-54-saorazheniya-za-dostapna-sreda-za-hora-s-uvrezhdaniya][title=+%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE+%D0%BD%D0%B0+54+%D1%81%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81+%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}{idkey='8772c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F14450-finansirat-izgrazhdaneto-na-54-saorazheniya-za-dostapna-sreda-za-hora-s-uvrezhdaniya]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД